Sign In
 [New User? Sign Up]
Mobile Version

Country Remote Team Manager

Pfizer


Location:
Warsaw, IN
Date:
12/22/2017
2017-12-222018-01-22
Pfizer
Apply on the Company Site
  •  
  • Save Ad
  • Email Friend
  • Print
  • Research Salary

Job Details

Pracownicy Pfizer - wiatowego lidera w sektorze firm biofarmaceutycznych - pracuj razem, aby pozytywnie wpywa na zdrowie ludzi na caym wiecie. W zwizku z globalnym rozwojem naszych produktw i biznesu, nieustannie poszukujemy nowych talentw. Obecnie, do naszego biura w Warszawie, poszukujemy kandydatw na stanowisko:**Country Remote Team Manager**Celem tej roli jest realizacja celw sprzedaowych poprzez efektywne zarzdzanie podlegym zespoem Przedstawicieli ds. Zdalnej Informacji Medycznej, pracujcym przy uyciu nowoczesnych kanaw komunikacji.**Twoja odpowiedzialno:**+ Budowanie wizerunku Pfizer jako nowoczesnego partnera na rynku farmaceutycznym+ Identyfikowanie trendw w obszarze nowoczesnych kanaw komunikacji z klientami oraz ewaluacja i wdraanie nowych rozwiza+ Przygotowywanie i wdraanie w porozumieniu z dziaem marketingu multimedialnych kampanii informacyjno-promocyjnych+ Realizacja celw sprzedaowych dla zespou+ Zarzdzanie i rozwijanie podlegego zespou**Nasze oczekiwania:**+ Wyksztacenie wysze+ Preferowane dowiadczenie w zarzdzaniu zespoem prowadzcym akcje informacyjne, promocyjne, edukacyjne i/lub sprzedaowe+ Dowiadczenie w obszarze digital marketing lub/i multichannel communication+ Dowiadczenie w zarzdzaniu projektami+ Dobra znajomo rynku farmaceutycznego+ Znajomo nowoczesnych technologii i kreatywno w poszukiwaniu nowych rozwiza+ Dowiadczenie w budowaniu relacji z klientami (pacjenci/lekarze/apteki)+ Doskonae umiejtnoci interpersonalne+ Bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego**Oferujemy:**+ Umow o prac i niezbdne narzdzia pracy+ Uprawnienie do premii rocznej+ Opiek medyczn, ubezpieczenie na ycie, moliwo korzystania z karty Multisport etc.+ Midzynarodow kultur organizacyjn i moliwoci rozwojuPfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.
Apply on the Company Site
Powered ByLogo

Featured Jobs[ View All ]

Featured Employers [ View All ]