Sign In
 [New User? Sign Up]
Mobile Version

Key Account Manager

Pfizer


Location:
Staré Mesto, Bratislavský kraj 811 02
Date:
01/10/2018
2018-01-102018-02-10
Pfizer
Apply on the Company Site
  •  
  • Save Ad
  • Email Friend
  • Print
  • Research Salary

Job Details

**Poadovan profil kandidta:**+ V vzdelanie II.stupa+ 3 ron prax vo farmaceutickom priemysle, vborn znalos trhu a konkurencie - podmienkou+ Predchdzajca sksenos s prcou v terapeutickej oblasti kardiolgia, neurolgia, intern medicna - vhodou+ PC zrunosti: Microsoft Office - Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet+ Slovensk jazyka a Anglick jazyk: schopnos verblnej a psomnej komunikcie+ Vodisk preukaz sk. B **Vyadujeme** : **Zrunosti svisiace s pozciou** : (kreatvne myslenie, analytick myslenie, strategick myslenie, proaktvnos, schopnos presvedi ostatnch, vyjednvacie schopnosti, komunikan a organizan schopnosti, tmov prstup k prci v zverenom teritriu) **Kompetencie svisiace s pozciou** : odborn zrunosti, schopnos rozhodova sa, schopnos prija zodpovednos, samostatne sa rozvja, schopnos reagova a prispsobova sa zmenm, sebapoznanie, schopnos budova vzahy **Pracovn npl:**+ Rozvoj zverenho portflia v slade s vntornmi pravidlami spolonosti+ Intenzvna spoluprca s klientami na rovni Key Account Managementu+ Proaktvny a kontruktvny prstup pri rieen zverench loh v rmci Business Unit+ Reportovanie poda dohodnutej truktry a termnov+ Profesionlne vystupovanie na eduknch akcich **Miesto vkonu prce:** **Regin:** Stredn SlovenskoPfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.
Apply on the Company Site
Powered ByLogo

Featured Jobs[ View All ]

Featured Employers [ View All ]