Sign In
 [New User? Sign Up]
Mobile Version

Kotlovoa

Pfizer


Location:
Zagreb, 10000
Date:
02/08/2018
2018-02-082018-03-11
Pfizer
Apply on the Company Site
  •  
  • Save Ad
  • Email Friend
  • Print

Job Details

Praenje i kontrola rada energetske opreme. Izrada planova proizvodnje i/ili distribucije energetskih medija i Procesnih pomonih energetskih medija.Realiziranje Plana gospodarenja energijom i Procesnim pomonim energetskim medijima.Razvijanje i primjena tehnikih rjeenja u proizvodnji i/ili distribuciji energenata i Pomonih energetskih medijaOsiguravanje kvalitete proizvedenih i/ili distribuiranih energetskih medija i Procesnih pomonih energetskih medijaKontrola i analiza oitanja te obraun potronje energenata i Procesnih pomonih energetskih medija.Provoenje plana i evidentiranje edukacije zaposlenika odjela Proizvodnja i distribucija energenata i procesnih pomonih energetskih medija.Planiranje i organiziranje preventivnog odravanja postrojenja za proizvodnju i/ili distribuciju energetskih medija i Procesnih pomonih energetskih medija, sukladno pisanim procedurama.Organiziranje korektivnih aktivnosti prema prioritetu i pripremljenosti rezervnih dijelova i tehnikog materijala sukladno pisanim procedurama i uputama proizvoaa.Kontroliranje i evidentiranje provedenih zadataka , preventivnog i korektivnog odravanja postrojenja za proizvodnju i/ili distribuciju energetskih medija i Procesnih pomonih energetskih medija.Kontinuirano stjecanje strunih i opih znanja iz djelokruga rada.Kontinuirano educiranje zaposlenika iz djelokruga rada.Kontinuirano poticanje zaposlenika odjela na pozitivno ponaanje kroz vlastite primjere ponaanja.Izrada Uputa iz djelokruga radaProvoenje obveza iz zatite na radu, zatite okolia i zatite od poara.Pridravanje obveza iz propisa o Dobroj proizvoakoj praksi i internih procedura.Osiguravanje kvalitete proizvedenih i/ili distribuiranih farmaceutskih voda.Svi ostali poslovi u okviru strunog znanja, po nalogu neposrednog rukovoditelja.Pfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.
Apply on the Company Site
Powered ByLogo

Featured Jobs[ View All ]

Featured Employers [ View All ]