Sign In
 [New User? Sign Up]
Mobile Version

Medical Representative PCH

Pfizer


Location:
Staré Mesto, Bratislavský kraj 811 02
Date:
02/02/2018
2018-02-022018-03-05
Pfizer
Apply on the Company Site
  •  
  • Save Ad
  • Email Friend
  • Print
  • Research Salary

Job Details

**Pfizer je celosvetov farmaceutick spolonos zameran na vskum a vvoj novch liekov. Objavujeme a vyvjame inovatvne produkty, ktor zlepuj kvalitu ivota ud na celom svete a pomhaj im radova sa z dlhieho, zdravieho a produktvnejieho ivota.****Farmaceutick reprezentant Consumer Healthcare****HLAVN ZODPOVEDNOS**+ Zabezpeenie zvenia povedomia o produktoch spolonosti v lekrach a u lekrov+ Zabezpeenie nadtandardnho vystavenia produktov spolonosti v lekrach+ Zskavanie novch kontaktov+ as na seminroch pre lekrov a lekrnikov+ Zodpovednos za predaj vo zverenom regine+ Navtevovan skupiny zkaznkov:+ lekrne - 60%+ Reumatolgovia, endokrinolgovia, ortopdi, internisti, praktick lekri - 40%**PROFESIONLNE POIADAVKY**+ Ukonen stredokolsk/vysokokolsk vzdelanie (najlepie s prrodovednm zameranm)+ Prax min. 1 rok na pozcii farmaceutickho reprezentanta vo vznamnej farmaceutickej spolonosti vhodou+ Orientcia v oblasti trhu s OTC aj Rx a sksenosti s komunikciou s lekrmi a lekrnikmi+ Vynikajce komunikan a prezentan schopnosti+ Samostatnos, orientcia na vsledok, zodpovednos za vsledok+ Prca s PC, znalos MS Office+ Vodisk preukaz skupiny "B"+ Aktvna, zkaznicky orientovan, ambicizna osobnos s obchodnm myslenm+ Tmov spoluprca+ Ochota cestova+ Profesionlne vystupovani**Regin:** **juh strednho a vchodnho Slovenska (Levice, Rimavsk Sobota, Roava, Koice)****Nadriaden** **: Area Sales Manager****Pokia spate osobnostn a kvalifikan poiadavky na dan pozciu a mte zujem zastni sa vberovho konania; alebo poznte niekoho zo svojho okolia, kto by so svojim vzdelanm, praxou alebo svojimi schopnosami spal podmienky vberovho konania zalite jeho CV s Vaimi referenciami.**Pfizer is an equal opportunity employer and complies with all applicable equal employment opportunity legislation in each jurisdiction in which it operates.
Apply on the Company Site
Powered ByLogo

Featured Jobs[ View All ]

Featured Employers [ View All ]